Ekim Devrimi ve TKP

Ekim Devrimi ve TKP

Türkiye Komünist Partisi Ekim Devrimi’nin 100. Yıldönümünü çok sayıda etkinlikle karşıladı. Bu etkinlikler doğrudan parti veya çeşitli kurumlar eliyle sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi Ekim Devrimi’nin 100. Yıldönümünü çok sayıda etkinlikle karşıladı. Bu etkinlikler doğrudan parti veya çeşitli kurumlar eliyle sürüyor.

Kutlamaların merkezinde 28 Ekim akşamı İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen kitlesel buluşma vardı: “Sosyalizm Cumhuriyete çok yakışacak” adlandırması aynı zamanda Ekim Devriminin Türkiye’de 100 yıl sonra nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin Partinin yaklaşımını da ifade ediyordu. Ekim Devrimini nostaljik bir anma veya geçmişi hatırlama olarak değil, Türkiye’de süregiden sınıf mücadelesiyle birlikte ele alıyoruz. 1917 ile 1923 dönemin iki devrimidir ve bütün farklılıklarıyla aynı taraftaydılar. 

Ayrıca Türkiye Komünist Partisi, Ekim Devrimi’nin 100. yılı nedeniyle Leningrad’da düzenlenen 19. Dünya Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na Türkiye'den tek parti olarak katıldı, bu toplantıda TKP MK adına Genel sekreteri Kemal Okuyan bir konuşma yaptı. Yanı sıra, TKP üyeleri Moskova’da düzenlenen gösteri ve etkinliklerde yer alıyorlar.

Ekim Devrimi etkinlikleri TKP 12. Kongresinin “sosyalizm yılı” kararı çerçevesinde de anlam kazanıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri ülke çapında dört sergiye ev sahipliği yapıyor. Devrimi anlatan özgün baskı resimler, “Sosyalizmin Türkiye’deki İzi”, Ankara’da düzenlenen “Gorki Parkında bir gün” sergisi ve  İstanbul’da açılmış olan Ekim Devrimi sergisi.

Yaygın biçimde örgütlenen film gösterimlerinin yanına Nâzım Hikmet’in "Sovyetler Birliğinde Bir İstasyon ve Devrimden Habersiz Bir Köy" başlıklı tiyatro gösterimi de eklenmeli. 

Çoğunluğu NHKM’lerde düzenlenen çok sayıda panel ve konferansın başlık veya konularını sıralayalım: 

 • Ekim Devrimi Yüz Yaşında: Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz (panel dizisi)
 • Yazar ve Sanatçıların İzlenimleriyle Sovyetler Birliği Tarihi
 • Dün Erkendi Yarın Geç (interaktif söyleşi)
 • Devrime Uzanan Yol
 • Soyvet Birliği’nde Halklar Politikası 
 • İki Ekim: 1917'nin 1923'e Etkileri
 • Ekim Devrimi ve Ulusal Sorun: Sovyetler Birliği’nde Kürtler
 • İnsanlığın Gelişimi ve Geleceğinde Sovyet Uzay Araştırmalarının Yeri
 • Nâzım Şiirlerinde Bolşevikler, Hikayeleri, Şarkıları
 • Ekim Devrimi ve Çocuk
 • Sosyalizmde Çocuk Olmak
 • Sovyetler Birliği’nde Müzik
 • Devrimin Sineması Sinemanın Devrimi
 • Devrimin Sanatı, Sanatın Devrimi
 • Ezgilerle Sovyet Tarihi
 • Sovyet Avangardı ya da Karl Yoganson'nun Zamansız Ölümü
 • 1917 Devrimi ve Sanatın İktidarı
 • Kültürpark’ın Tarihsel Değeri
 • Sosyalizm ve Spor
 • Sosyalizm ve Kadın
 • Sosyalizmin Dekorları
 • Ekim Devriminden Bugüne tiyatro 

Bunların dışında Bilim ve Aydınlanma Akademisi üç büyük kentte Sovyetler Birliği’nde Bilim sempozyumu düzenliyor.

Kadıköy NHKM de Felsefe Sanat Bilim derneğinin Ekim Devrimi sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Yazılama yayınevinin Ekim Devrimi paketinde ise şu kitaplar var: Resimlerle Saat Saat Ekim Devrimi (L. Savalyev), Ekim Fırtınası ve Sonrası – Derleme, 100. Yılında Büyük Ekim Devrimi (Ed: E. Zeynep Suda, Nevzat Evrim Önal), Ekim Devrimi Yazıları (Lenin), 1917'nin Öngününde (Aleksandr Şliyapnikov)