Beyoğlu Semt Evi'nde Ebeveyn Okulu etkinliği

Beyoğlu Semt Evi'nde Ebeveyn Okulu etkinliği

Ebeveyn Okulu çalışmaları Beyoğlu dışında birçok Semt Evi’nde anne-babalarla buluşmaya devam edecek.

Mayıs ayında açılan Beyoğlu Semt Evi’nde gerçekleştirilen Ebeveyn Okulu buluşmasında anne-babalar İstanbul’da kentin ve ekonomik koşulların yarattığı zorluklarla nasıl bir mücadele halinde olduklarını birbirleriyle paylaştılar. Çalışmanın sonunda görüldü ki aileler benzer zorluklar karşısında yalnız değiller ve dertleri pek çok noktada ortak. 

İki yılı aşkın süredir devam eden Ebeveyn Okulu çalışmaları ilk önce Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde hayata geçirilmişti. Bir grup gönüllü ebeveynin ve psikologların bir araya gelerek planlayıp yürüttükleri çalışmalarda çeşitli yaşlardan çocukları olan anne-babalar, ebeveyn adayları, eğitimciler çalışmalara başlamıştı. Çocuk gelişimi, iletişim, cinsellik, akran zorbalığı, sınav kaygısı, okul-meslek seçimi, evde-okulda şiddet gibi popüler konuların yanısıra eğitimde dinselleşme ve okullarımızdaki müfredat tartışmaları gibi başlıklar da ele alınmış ve tartışılmıştı.

Ebeveyn Okulu buluşmalarında akademik kimliği de olan birçok uzman (psikolog, hekim, pedagog, eğitimci vb) her yaştan ve kesimden ebeveynlerle bir araya geliyor. Kimi zaman bir panel veya söyleşi, kimi zaman uygulamalı bir atölye şeklinde yürütülen çalışmalarda herkes kendini özgürce ifade etme, gündelik sorunları paylaşma imkânı buluyor.

Ebeveyn Okulu 2019 yazında da devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi’nin çeşitli yerlerde açtığı Semt Evleri’nde varlığını sürdürüyor. Semt Evleri’nde gönüllüler ve uzmanların da katkısıyla bir
araya gelen mahalleliler çocuklarımız hakkında tartışıyor, deneyimlerini paylaşıyor ve yeni bilgiler öğreniyor. Uzmanların yönlendirdiği oturumlarda katılımcılar ve gönüllüler ülkemiz ekonomik ve toplumsal koşulları altında yaşamaya çalışırken bir araya gelmenin yarattığı dayanışmacı atmosferi de soluyorlar.

Uzmanlar, ağır çalışma şartları altında ezilen Türkiye emekçilerinin çok büyük bir bölümünün aynı zamanda ebeveyn olduğunun hatırlanması gerektiğini, insanlarımızın, eğer çalışabiliyorsa, bir de çocuk yetiştirmek gibi Türkiye’de ağırlaştırılmış bir yükle karşı karşıya bırakıldığını belirtiyorlar. Ebeveyn Okulu çalışması bu ağır koşulları ancak dayanışma kültürü yaratılarak ve birlikte mücadele ederek aşılabileceğini söylerken tüm anne babaları toplumsal yaşamın her alanındaki gericileşme ve yozlaşmaya karşı da bir aydınlanma okulu olarak gördükleri Ebeveyn Okulu’na katılmaya, destek vermeye çağırıyorlar.

http://haber.sol.org.tr/blog/dunyayi-verelim-cocuklara/dunyayi-verelim-cocuklara/ebeveyn-okulu-basliyor-170497

http://haber.sol.org.tr/blog/dunyayi-verelim-cocuklara/nhkm-ebeveyn-okulu-yurutucu-ve-gonulluleri/ebeveyn-okulu-yurutuculeri

http://haber.sol.org.tr/toplum/nhkmnin-ebeveyn-okulu-avcilarda-229041

http://haber.sol.org.tr/toplum/izmir-nhkmde-ebeveyn-okulu-cocuklar-cinselligi-kesfederken-193567