Küba Komünist Partisi'ne kutlama mesajı

Küba Komünist Partisi'ne kutlama mesajı

Küba halkı altmış yıldır sergilediği pratikle devrimini arayan dünya halklarına örnek olmuş, emperyalizmin tüm saldırılarına, yalıtma ve sindirme girişimlerine kararlılıkla direnmiştir. Kapitalist dünyanın tüm çürümüşlüğüne karşı eşitlikçi bir toplumsal düzenin ve dayanışmanın yaratabileceği mucizeleri göstermiştir.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Küba Devrimi'nin 60. yılı nedeniyle Küba Komünist Partisi'ne bir kutlama mesajı iletti.

Mesaj şöyle:

Küba Komünist Partisi
Merkez Komitesi’ne

Sevgili Yoldaşlar,

Bundan altmış yıl önce, Fidel ve yoldaşlarının öncülüğünde boyun eğmeyen Küba halkı insanlığa büyük bir armağan vermiştir. Küba Devrimi'nin altmışıncı yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 

Küba halkı altmış yıldır sergilediği pratikle devrimini arayan dünya halklarına örnek olmuş, emperyalizmin tüm saldırılarına, yalıtma ve sindirme girişimlerine kararlılıkla direnmiştir. Kapitalist dünyanın tüm çürümüşlüğüne karşı eşitlikçi bir toplumsal düzenin ve dayanışmanın yaratabileceği mucizeleri göstermiştir. 

Bugün bu devrimci toplum tüm unsurlarının katılımıyla kendi geleceğini inşa etmekte, gerçek bir demokrasi örneği sergileyerek bağımsız bir yol haritası oluşturmaktadır. Türkiye Komünist Partisi'nin bu süreçte Küba halkının iradesine ve sosyalizme bağlılığına olan güveni tamdır.

Küba halkına ve onun siyasi öncüsü Küba Komünist Partisi'ne yoldaşça selamlarımızı iletiyoruz.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite

1 Ocak 2019