TKP Yönetimi

1962 yılında doğan Kemal Okuyan, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara ve İzmir’de geçirdi. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ne devam ettikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdi.

Sosyalist mücadeleye Türkiye İşçi Partisi’nde katılan Okuyan, ardından 1980 yılında çıkan Sosyalist İktidar dergisi çevresi içinde yer almıştır. Bu dergide ilk yazı ve makaleleri yayımlanmıştır. 1986 yılında yayın hayatına başlayan Gelenek Dergisi’ne uzanan bir mücadele döneminin ardından çıkarılan bu derginin ilk yayın kurulu üyeleri arasındadır.

Gelenek dergisi çevresinde oluşan hareketin önder kadrosu içinde yer alan Okuyan, bu hareketin partileşme sürecinde merkezi sorumluluklar yürütmüştür. Bu süreçte kurulan Sosyalist Türkiye Partisi ve bu partinin kapatılmasından sonra kurulan Sosyalist İktidar Partisi’nde (SİP) çeşitli görevler almıştır. SİP’in 11 Kasım 2001 tarihinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) ismini almasından sonra TKP’de Merkez Komite üyeliği ve bazı merkezi görevlerde bulundu. Okuyan, halen TKP’nin Genel Sekreteridir.

İnternet haber portalı soL’un köşe yazarları arasında olan ve TKP’nin aylık teorik yayını Gelenek’te düzenli makaleleri yayınlanan Okuyan’ın ortak yazarlı kitaplarının yanı sıra, Sovyet Dış Politikasında İlk Yıllar, Ne Yapmalı’cılar Kitabı, Stalin’i Anlamak, Türkiye’de Sosyalizmin İktidar Arayışı, Sovyetler Birliği’nin Çözülüşü Üzerine Anti-Tezler, Ergenekon ve AKP Arasında Sıkışan Sol, Türkiye Solunun Yurtseverlik Sınavı ve Devrimin Gölgesinde: Berlin-Varşova-Ankara 1920 olmak üzere sekiz kitabı bulunmaktadır.

İki Kongre arasında Türkiye Komünist Partisi’nin en yetkili kurulu Merkez Komite’dir. Merkez Komite siyasal ve örgütsel konularda parti programı ve ilkelerine uygun kararlar almaya yetkilidir. Partinin çalışma ilkelerinde belirtilmiş bazı başlıklarda Merkez Komite bu yetkiyi Parti Meclisi ile birlikte kullanır. Merkez Komite Parti Kongresinde delegeler tarafından seçilir. Ayda en az iki kez toplanan Merkez Komite ilk toplantısında kendi içinden bir Genel Sekreter seçer. Genel Sekreter Merkez Komite toplantılarına başkanlık eder, komitenin çalışmalarının koordinasyonunu üstlenir ve partinin temsiliyetinde sorumluluk alır.

Merkez Komite Üyeleri

Ali Ufuk Arikan
Alpaslan Savaş
Anıl Çınar
Başar Özer
Berkay Kemal Önoğlu
Cansu Oba
Ekin Sönmez
Kemal Okuyan
Ozan Yılmaz
Salih Bostancı
Savaş Sarı
Selahattin Kural
Senem Doruk İnam
Serap Emir
Sunay Gedik
Tuğçe Sezen Gedik

Parti Meclisi, siyasal ve örgütsel konularda Merkez Komite’ye yardımcı olur, Merkez Komite tarafından düzenli olarak bilgilendirilir, çalışma ilkelerinde belirlenmiş bazı konularda karar alır. Her ay toplanan Parti Meclisi bileşimi Kongre’de belirlenir.