2023 Yeniden…

Türkiye Komünist Partisi'nin 25 Haziran 2022'de gerçekleştirdiği, önümüzdeki döneme dair çok sayıda önemli tasarının karar altına alındığı konferansta delegelerin katkısına...

2014 Siyasi Rapor

A. ULUSLARARASI DURUM 1. Kapitalist dünya sistemini bugün tanımlayan, belirsizlikler, kriz dinamikleri, emperyalist merkezler arasındaki gerilimin tırmanması ve sınıf mücadelelerinin keskinleşme...

2013 Konferans Raporu

Türkiye Komünist Partisi’nin Eylül ayında gerçekleşen 2013 Konferansı’nda tartışarak kabul ettiği metin   1. İkinci Cumhuriyet’in kurumsallaşıp istikrara kavuşamayacağı ortaya...

10. Kongre Raporu

Türkiye Komünist Partisi 10. Kongresinin toplanması kararı 12 Haziran 2011 tarihinde Merkez Komitesi tarafından alındı. Kongre hazırlıklarının Parti Konseyi'nce yürütülmesini...

90. Yıl Tezleri

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite 90. Yıl Tezleri   1. Türkiye Cumhuriyeti’nde sınıflar mücadelesi 1.1 Türkiye Cumhuriyeti hangi koşullara doğdu? 19. yüzyılda...

9. Kongre Raporu

1.1 Kapitalizmin bugün uluslararası ölçekte yaşamakta olduğu krizin siyasal ve toplumsal sonuçlarının anlaşılabilmesi ve bundan sonrasına ilişkin kestirimlerde bulunulabilmesi için dar...

8. Kongre Raporu

A. SİYASİ TEZLER BİRİNCİ BÖLÜM: DEVLETİN ÇÖZÜLMESİ   1. Türkiye’de devlet çözülmektedir. Devletin çözülmesi, Türkiye kapitalizminin mevcut devlet aygıtını taşıyamaz hale...

Program

GİRİŞ    İnsanın insanı sömürmeye başladığı andan itibaren tüm tarih sınıf mücadelelerinin tarihidir ve tarihin doğrultusunu bu mücadelede hangi sınıfın...