Kadın Dayanışma Komiteleri

Komünist Kadınlar’ın çağrısıyla ilki Eylül 2020’de kurulan Kadın Dayanışma Komiteleri emekçi mahallelerde kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada eşitsizlik, adaletsizlik, şiddet ve umutsuzluk, toplumsal yaşamın sürdürülmesini giderek imkansız kılıyor.

Bu kriz halinden en çok kadınlar etkileniyor. Yoksulluk ve işsizliğin yanında kadınlar ayrımcılığın, eşitsizliğin, dinci gericiliğin, kadınları hiçe sayan adaletsizliğin ve artan şiddetin hedefi oluyor. Emeği sömürülen, sosyal güvencesiz çalıştırılan, çocukların ve yaşlıların bakımı dahil evdeki tüm işlerin altından kalkmak zorunda bırakılan kadınlar, bir de çürüyen toplumsal ilişkilerin, işlemeyen adaletin, sömürü mekanizmalarının ve dinci gericiliğin yarattığı zorbalığın oluşturduğu ateşten çemberde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Böyle yaşayamayız. Çürüyen sömürü ve gericilik düzeninin üzerimize çökmesine, bizi umutsuzluğa mahkum etmesine, bizi hayattan koparmasına izin veremeyiz. Herkesin tek başına ayakta kalmaya çalışmasına ve tükenmesine izin veremeyiz.

Bu yüzden dayanışıyoruz. Kadınların karşı karşıya kaldıkları her soruna birlikte çözüm üretiyoruz. Emeğimizi sömürenlere birlikte ses çıkarıyoruz, iş yerlerindeki hak gasplarının üzerine gidiyoruz. Kreş hakkımızın, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkımızın peşine düşüyoruz. Dinci gericiliğin yarattığı baskılara birlikte göğüs geriyoruz. Taciz, istismar ve şiddete karşı kol kola giriyoruz.

Türkiye Komünist Partisi, gönüllü ve dostlarının olduğu her yerde Kadın Dayanışma Komiteleri’nde bir araya geliyoruz. Kadınların uğradıkları sömürü, baskı ve şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi güçlendirmek için komitelerde örgütleniyoruz.

Sosyalist yarınlara gidecek yolun taşları bugünden büyütülecek dayanışma ve mücadeleden geçiyor. Sayısı tüm Türkiye’de 59’a ulaşan Kadın Dayanışma Komiteleri, emekçi mahallelerinde bunun mücadelesini veriyor.

Pandemi ile geçen bir yılda kadınlar için birer nefes alma alanı olan komiteler; düzenledikleri söyleşilerle kadınları bilinçlendiriyor, okuma-yazma kurslarıyla kadınları okur-yazar yapıyor, hayat pahalılığına karşı dayanışmayı örgütlüyor, ücretsiz kreş hakkı için mücadele ediyor, mahallede şiddete uğrayan kadınlara dayanışma elini uzatıyor, eğitimdeki eşitsizlikten nasibini alan yoksul ailelerin çocuklarına derslere destek olacak etüdler düzenliyor.

Sen de gel, Kadın Dayanışma Komiteleri’nden yükselen mücadele ve dayanışmanın parçası ol! Eşit ve özgür yarınları, birlikte yakınlaştıralım.