Yüzde 35 Ulaşım Zammını Reddediyoruz!

İstanbul’da ulaşım hizmetlerine getirilmek istenen yüzde 35’lik zammı reddediyoruz.
Yüzde 35 Ulaşım Zammını Reddediyoruz!

 

İstanbul’da ulaşım hizmetlerine getirilmek istenen yüzde 35’lik zammı reddediyoruz. 

7 Şubat 2020 günü Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla İstanbul’da halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerine yüzde 35 zam yapılmış bulunuluyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bağlayan bu zam kararı kabul edilemez. İBB Başkanı İmamoğlu’nun ve başka yetkililerin açıklamalarında yüzde 35’lik artış, girdilerdeki maliyet artışının üç yıla yakın süredir topluma yansıtılmamış olması nedeniyle ulaşım hizmetlerinden zarar edilmesi ve bu zararın artık sürdürülemez boyutlara varmasıyla gerekçelendiriliyor. 

Bu gerekçe geçersizdir, mantık tutarsızdır.

Birinci olarak;

Hizmet fiyatlandırmasının üç yıl boyunca enflasyon oranının altında seyrettiği doğru olsa bile, halk üç yıl boyunca aradaki farkı bir kenarda biriktirmiş değildir. 2020 yılı Şubat ayı itibariyle halk açısından geçerli olan yalın gerçek üç yıl boyunca kazanç sağlamış olmak değil, ulaşıma yüzde 35 daha fazla harcama yapacak olmaktır. Dolayısıyla gerekçe doğru olsa bile, fatura halka ödettirilmek istenmektedir. Bu kabul edilemez.

İkinci olarak;

Asgari ücret bu yıl Ocak ayı itibariyle yüzde 15 arttırıldı. Emekçilerin büyük bir bölümü bu oranda da bir artış almadı. Öyleyse geliri en fazla yüzde 15 artan insanların ulaşım masrafını yüzde 35 arttırmak kabul edilemez.

Üçüncü olarak;

Üç yıllık enflasyona bakılırsa, emekçi halkın gerçek gelir düzeyinin zaten artmadığı, tersine çarpıcı biçimde gerilediği görülecektir. Maliyet artışının geliri azalan halka ödettirilmesi hakkaniyete sığan bir tercih değildir.

Dördüncü olarak;

Söz konusu tercih kamusal hizmetlerin kâr amaçlı faaliyetler olarak organize edilmesinden kaynaklanmaktadır. Her biri kâr amaçlı şirket olan ilgili belediye işletmelerinin zarar ediyor olmalarına karşı alınması gereken önlem, işletmeleri kâra geçirmek, bunun için halkın sırtındaki yükü arttırmak değil, belediye hizmetlerinin piyasa mantığından kopartılmasıdır. Kamu hizmeti bir mal değil, insan ve yurttaş hakkıdır. Mala, parası olmayan erişemez. Hak ise alınmaz, satılmaz.

İBB yetkililerine, İBB Meclisine, İBB Başkanına sesleniyoruz:

İstanbul halkı olarak müşteri değil yurttaşız. Kentin içinde seyahat etmek, evimize, işimize ulaşmak parayla ölçülecek bir mal değil, yurttaşlık hakkımızdır. 

İstanbul halkı olarak sürü değiliz, dayatmaları kabul etmeyiz. Yüzde 35’lik zammın bütün gerekçelerini, ayrıntılarıyla kalem kalem halkın önüne getirin, açıklayın, bizi ikna etmeyi deneyin. 

Kâr amaçlı şirketleriniz zarar ediyorsa, çözümü bizi daha da yoksullaştırmakta arayamazsınız. 

Çözüm belediyeciliğin mantığını değiştirmektir.

TKP İstanbul İl Örgütü