Yağma Yok, Sahiller Halkındır

TKP Manavgat basın açıklaması
Yağma Yok, Sahiller Halkındır

İnsanın ve doğanın sömürülmediği bir dünya için, örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz !

Antalya Manavgat Ulualan"da 3 bin dönümlük alanının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca golf alanlarına tahsis edilmesi planlanıyor. 

AKP iktidarı ve patronlar bu salgın döneminde bile yağma ve talandan vazgeçmiyorlar. 

AKP iktidarı  her zaman olduğu gibi patronlar daha çok kar etsin diye doğanın yağmalanmasına hizmet ediyor.

Bakanlığın 4 parsele golf sahası olarak tahsis edeceği alan henüz yapılaşmamış önemli büyüklükte bir ölçeği kapsıyor. Akdeniz, Manavgat ırmağı ve orman alanları ile bütünleşen doğal yapısı, Manavgat ilçesi ve bölge halkı için çok büyük önem arz eden ender nitelikteki alanlardan bir tanesidir. 30.11.2018  tarihinde onaylanan planda, söz konusu bölge  4 ayrı parça halinde yaklaşık 280 hektarlık alan sadece golf sahası kullanımlarına tahsis edilecek şekilde planlanmıştır. Alanda yer alan 2 km’lik sahil şeridinin tamamı, bu golf alanlarına cepheli olacak şekilde düzenlenmiştir. Planlama dahilinde  ve çevresinde bulunan  alanlar bölge halkının kullanımına izole bir şekilde projelendirilmiştir. Bu projeden emekçi halkımızın yararına hiç bir şey çıkmaz. Kısacası Kültür ve Turizm Bakanlığı kentin geleceğini patrona veya patronlara paydaş etmeye hazırlanmaktadır.

Sermaye sınıfının saldırıları bugün sadece Ulualan ile sınırlı kalmıyor. Antalya bölgesinde Olympos, Belek ve Kadriye'de de sermayeye peşkeş çekiliyor. Ulualan’da tasarlanan proje tıpkı Belek’te olduğu gibi devasa ölçeklerde alan kaplayan golf tesislerinin, sahil kısmını tamamen kapatacağı, bununla birlikte şehir ile sahilin birbirinden kopacağı, halkın da sahile iniş bağlantılarının kalmayacağı bir projedir.

Ulualan için tahsis edilen proje derhal iptal edilmelidir. Manavgat sahilleri halka bırakılmalıdır. Çevre ve kültür değerleri yağmacıların elinden kurtarılmalı, devlet tarafından halk için korunmalıdır. Doğal ve tarihsel kaynakların yağmalanmasına izin verilmemelidir.

Patron sınıfının, sermayenin, kar hırsı, ülkemizi ve dünyamızı yok oluşa sürüklüyor. Bizler bu düzenin insanlığı ve doğayı yok etmesine izin vermeyeceğiz. İnsanın ve doğanın yararının merkezde durduğu ve kar için sömürülmedigi biricik düzen sosyalizmdir. Bugün sadece sosyalizm, sermayenin talanını, yağmasını ve kâr mantığını tarihin çöplüğüne atabilir.

İnsanın ve doğanın sömürülmediği bir dünya için, örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz !

Ülkemizin en güzel alanlarını yağmalanmış ve patronlara peşkeş çekilmiş durumdadır. Patronlara, yağmacılara, para babalarına verecek tek karış toprağımız yoktur ! Bu ülke patronların malı değildir. 

 

Türkiye Komünist Partisi

Manavgat İlçe Örgütü