TKP’den Ankara’da 97.yıl buluşması

Başladığımız işi bitireceğiz!
TKP’den Ankara’da 97.yıl buluşması

Türkiye Komünist Partisi 97. mücadele yaşında İzmir’in ardından Ankara’da da büyük bir buluşma gerçekleştirdi. TKP’nin tek görevinin kapitalizmi yıkmak ve sosyalizmi kurmak olduğunun vurgulandığı etkinlikte, sosyalizm mücadelesi için TKP’ye güç verme çağrısı yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi, Ankara’da yüzlerce parti üyesi ve dostuyla 97. mücadele yaşını kutladı. Sinevizyon gösterimi ve Enternasyonal’le başlayan etkinliğin açılış konuşmasını TKP Ankara İl Komitesi adına Arif Basa yaptı.

TKP’nin bir isimden ibaret olmadığını, 97 yıllık bir iddianın taşıyıcısı olduğunu belirten Basa, “gelin bu ülkeyi bu düzenden kurtalım” dedi. Basa, TKP’nin bu düzeni değiştireceğini vurgularken, Basa’nın ardından sözü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan aldı.

TKP’NİN TEK BİR GÜNDEMİ VAR...

İki cumhuriyetin kuruluşu ve yıkılışına ilişkin vurguyla konuşmasına başlayan Okuyan, “İlk sosyalist ülke 1991’de yıkıldı, şimdi para babalarının iktidarı var orada. Türkiye Cumhuriyeti de AKP tarafından vurulan son darbeyle yıkıldı. Şimdi yerine imamların düzeni var. TKP bu iki önemli cumhuriyetin doğumunun arasında kuruldu. Şimdi bu iki cumhuriyet yok. 97 yıl sonra bu tabloda bir kutlama yapmıyoruz, bu bir davet buluşması” dedi.

Okuyan, TKP'nin tek gündeminin "kapitalizmi yıkmak ve sosyalizmi kurmak” olduğunu belirtti.

Konuşmasında işsizlik, açlık, yoksulluk, savaş gibi başlıklara ilişkin sosyalizmden somut örnekler veren Okuyan, sosyalizmin açlık, işsizlik ve konut gibi sorunları çözdüğünü ve bu sorunların tarihe gömülebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Sovyetler Birliği’nde bu sorunların çözüldüğünü, Küba’da açlık, işsizlik gibi sorunların gündem olmaktan çıktığını belirten Okuyan, “Açlık çeken insan kalmayacak sosyalizmde. Onca ablukaya rağmen Küba’da açlık yok. Kapitalizmin merkezi ABD’de bugün kasırgaya karşı insanlarını koruyamazken, Küba’da tek bir insan bile hayatını kaybetmedi. Bu örgütlü toplum ve sosyalizm sayesinde oldu” dedi.

SOSYALİZM TÜM BUNLARDAN GÜÇLÜDÜR

Türkiye'de milyonlarca insanın kira yükü altında ezildiğini, ısınma, elektrik gibi sorunlarla boğuştuğunu belirten Okuyan, “Sosyalizm konut sorununu çözecek, kira saçmalığından kurtaracak. Türkiye’de 1 milyon konut fazlası var. Biz iddia ediyoruz, sosyalizmde evsiz kalmayacak. 'Benim 10 tane evim var' diyenlere sosyalizmde dur diyeceğiz” diye konuştu.

Okuyan, Türkiye’de insanların bankalara toplamda 450 milyar lira borcu olduğunu, hayatını borç ödeyerek geçirdiğini dile getirerek, “Sosyalist iktidarda çıkardığımız ilk kararnamede bu saçmalığa son vereceğiz. Bugüne kadar halkı sömürdükleri yeter. Sosyalizm bunu sağlayacak. Bu bir hayal değil” ifadelerini kullandı.

“CHP adalet için yürüyüş, kurultay yapıyor ve sömürünün merkezinde, İstanbul’da patronları aday göstereceğini belirtiyor. Sömürüyle mi gelecek adalet? Yunanistan’da Syriza iktidara geldiğinde bizim yoldaşlarımıza, Yunan komünistlerine şimdi sosyalizmin zamanı değil demişlerdi. Neyin zamanı peki? İnsanları sömürmenin zamanı mı?” diyen Okuyan, “Düzen solu dünyanın her yerinde beceriksizdir. Tek bir istisnası bile yok. O yüzden itirazımız var. Akşener-CHP-HDP birleşsin, Erdoğan’a karşı çıkalım diyorlar. Bu proje sermayenin projesidir. Bu projeden bu halk için hiçbir umut çıkmaz. Bizim alternatifimiz gerçek bir alternatif. Sosyalizm tüm bunlardan, düzen içi çözümlerden güçlüdür” dedi.

28 EKİM’DE SOSYALİZM ŞÖLENİ

“100 yıl önce başladığımız işi bitirmemiz gerekiyor” diyen Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

“Yıkılmayacak bir sosyalizm kuracağız. Yıkılmayacak bir cumhuriyet kuracağız. Düzen içi dengelere karnımız tok, bunun bir karşılığı da yok. Sosyalizmin ise karşılığı var. Su, hava ne kadar gerçekse sosyalizm de o kadar gerçek. 7 Kasım’da mücadele ederek kutlayacağız Ekim Devrimi’ni. Öncesinde 29 Ekim’in yıl dönümü var. Diyeceğiz ki, kapitalizm cumhuriyete düşmandır. Yeniden cumhuriyet için sosyalizme mahkumuz. Bunu anlatmak için bu iki tarihsel olayı birleştirdiğimiz bir etkinliğe davet ediyorum sizi. 28 Ekim’de büyük bir şölen yapacağız İzmir’de. Sosyalizm fikrini, cumhuriyet fikrini anlatacağız. Şarkılarımız, türkülerimiz ve sözlerimizle yapacağımız büyük bir şölen... Bir şeye daha davetlisiniz, TKP’ye davetlisiniz. Sosyalizm için TKP’ye çağırıyoruz. TKP’yi büyüteceğiz, hızla büyüteceğiz. Yaşasın TKP.”

SOL DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİYLE GÜÇLENDİ

Okuyan’ın  konuşmasının ardından TKP Merkezi Komitesi Üyesi Aydemir Güler konuşmasını gerçekleştirdi. 

“Türkiye’de sol ne zaman düzenin içinde kısmi değişiklikler yapılmasını savunduysa ve kendini bunun mücadelesine endekslediyse etkisizleşmiştir. Tersine sol ne zaman bir bütün olarak düzen değişikliği hedefiyle hareket ettiyse ayırt edilir hale gelmiş, güçlenmiştir” diyen Güler, “Mustafa Suphilerin döneminde böyleydi. Onların öncesinde emekçileri adım adım örgütlemekle, demokratikleşmeyle kendini sınırlayan bir sol vardı. Elbette emekçiler adım adım örgütlenecek, bu örgütlenme biriktikçe halkın düzen içi kazanımları da çoğalacaktı. Ama bu başka şey, solun kendisini iktidar alternatifi olarak görmemesi, görememesi başka şey. İkinci durumda sol düzen içi süreçlerin tamamlayıcısı haline geliyor. Tali bir aktör olmanın ötesine geçemiyor.  Ne demiş olduk? Siyasi iktidar” ifadelerini kullandı.

KOLAY YOL ARAMAK SOLA YAKIŞMAZ

Suphi ve yoldaşlarının emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin bir sosyal kurtuluşla, sosyalist devrimle taçlanmasını savunduklarını belirten Güler, “Bu bir tercihten ibaret değildir. Kapitalizmin aşılmasını gündemine almayan bir bağımsızlık yarım kalmaya mahkumdur. İşçi sınıfının iktidarını amaçlamayan bir hak mücadelesinde kazanımlar sürekli tehdit altındadır” diye konuştu.

“Kolay yol aramak sola ne yakışır ne de işe yarar. Sol düzenin sahipleriyle ve savunucularıyla uzlaşma kapısını kapatmalıdır. Liberalizm tam da bu yanlışa düşmüştür” diyen Güler, şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi sol için sosyalizmin daha azıyla, yumuşatılmış haliyle yetinmenin kod adıdır. Faşizm tehlikesine karşı CHP desteklenmelidir. Bölünmek güçsüzleşmek demektir ve çare CHP’de birleşmektir. CHP’ye oy verilmezse şeriat gelir… Bu saçmalıktır... Komünistler saltanatın ve emperyalizme köleliğin reddedilmesinin anlamını bilirler. Bu reddiyede CHP vardır ve CHP buradan kopmuştur. Çünkü CHP düzenin partisidir. Bir sermaye partisi, ilanihaye bağımsızlıkçı, özgürlükçü, laik, halkçı olarak hayatına devam edemezdi.

 

TKP, FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEYE UĞRAŞMAZ

Türkiye ilericiliğinin CHP’nin ötesine taşınmasının yolu CHP’ye soldan destek vermek değildir. Bu, kitlelerin CHP oportünizmine demir atmalarına yardımcı olmaktan başka anlama gelmez.

TKP’nin bu tarakta bezi yoktur. TKP, CHP yöneticilerinin etrafında dolanmaz, fotoğraf karesine girmeye uğraşmaz, sevimli görünmeyi başa yazmaz. CHP’nin 2017 Türkiye’sinde oynadığı rol kapitalizmin Erdoğan’ın çürük rejiminin yapabileceğinden daha nitelikli, daha yönetilir hale gelmesi için proje üretmektir. Solun rolü Erdoğan rejimine karşı mücadeleyi kapitalizmin ötesine yönlendirmek, bu rejimden çıkışta sosyalizmi hakiki bir alternatif olarak gündeme sokmak, halkımızı nihai kurtuluşa, sosyalist devrime yakınlaştırmak olabilir. Konumuz ne CHP’yle kavga etmektir, ne CHP’yi desteklemek. Biz başka bir misyonun partisiyiz.

97. YAŞIMIZI BU İNANÇLA KUTLUYORUZ

Mustafa Suphi’lerin kurduğu parti, işçi sınıfından bir şey çıkmaz diyenlere gericisiniz diye yanıt vermekten çekinmeyen bir partiydi. Hala öyledir. Mustafa Suphilerin kurduğu parti, padişahlara, sömürgecilere, savaş tüccarlarına karşı mücadelesini sosyalizmle taçlandırma iddiasında bir partiydi. Bugün de öyleyiz. İlkelerimiz, değerlerimiz bizim. Ve çok büyük bir işe yarayacakları için onlara sahip çıkıyoruz. Bu ilkeler, bu değerler insanları örgütleyecek. Bu ilkeler, bu değerler işçi sınıfına mal olacak. Bu ilkeler, bu değerler ülkemizin kurtuluşunun, sosyalizmin yolunu açacak. 97. yaşımızı bu inançla kutluyoruz.