Lübnan halkının başı sağ olsun...

Lübnan halkının başı sağ olsun...

Türkiye Komünist Partisi, Lübnan halkına Beyrut'taki patlamaya ilişkin taziye mesajı yolladı.

Lübnan Komünist Partisi'ne iletilen taziye mesajı şöyle:

"Sevgili yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi, Beyrut'ta gerçekleşen patlamada yaralanan ve yaşamını yitirenler nedeniyle Lübnan halkına en derin taziyelerini sunmaktadır.

Üzücü olayın nedeni fark etmeksizin, olayın İsrail devletinin son provokasyonları sonucu gerçekleşmiş bir sabotaj olma ihtimalinin akla geldiğini üzülerek belirtiyoruz.

Emperyalizm-kapitalizmin yarattığı yıkımla mücadeleyi büyüttüğü bu zamanlarda bu acıyı yaşayan Lübnan halkıyla duygularımızı içtenlikle paylaşıyoruz.

Şüphesiz ki, böylesine yıkıcı "kazalar", işsizlik, yoksulluk ve savaş tehdidi gibi "olağan" toplumsal sonuçların yanı sıra, insan hayatını önemsizleştiren ve kentleri piyasa güçlerinin karmaşasına iten bir sistemde daha muhtemel oluyor.

Lübnanlı komünistlerin, üzücü olaydan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olanlardan hesap soracağına kesinlikle inanıyoruz.

Türkiye'nin komünistleri olarak, Lübnan'daki kardeşlerimize, üzücü olayın sonuçlarıyla baş etme ve bunun gibi kabul edilemez felaketlerin önünü açan sistemle mücadele etme konusunda dayanışmamızı iletiyoruz."