Boyun Eğme 220

19 Mayıs köhnemiş monarşiye karşı atılmış bir adımdır

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi emperyalist işgale karşı tüm yurt sathında yükseltilen kurtuluş mücadelesinin, direnişin ilk adımıdır.

Anadolu’ya geçişle ulusal kurtuluş mücadelesinin siyasal, toplumsal ve askeri ayaklarının örgütlenmesi başlamıştır.

Bu ilk adımın çürümüş imparatorluğun yıkıntıları üzerinde bir cumhuriyet kurma fikrinin de bir adımı olduğu Mustafa Kemal’in gizlemediği bir gerçektir.

19 Mayıs’ın işgal edilen imparatorluk topraklarından işgalcileri atıp, hakimiyeti yeniden Osmanoğulları’na vermek için atılmış bir adım olduğunu sananlar 101 yıllık tarihten hiçbir şey anlamamıştır.

Ulusal egemenlikle, cumhuriyetle sonuçlanan ulusal kurtuluş mücadelesinin verildiği topraklarda birkaç on yıl içinde emperyalizme nasıl teslim olunduğunu görmemek de aynı şekilde, tarihten, sınıfların mücadelesinden anlamamakla mümkündür.

Komünistler, Cumhuriyet için verilen mücadelenin yanında olmuştur, işgale son vermek için silaha sarılan halkın içinde olmuştur.

Bizim ufkumuz, paşaların ufkundan çok ötelere açılır.

Tarih bilincimizse, gerici bir imparatorluğun çöküşünden yeni bir düzen çıkartanları selamlarken duraksamaz.İndir