Boyun Eğme 218

Üç eseriyle Lenin

Geride bıraktığımız günlerde 150. doğum günü kutlandı. Vladimir İlyiç Ulyanov (Lenin) 150 yıl önce doğduğunda Rusya gerici bir monarşinin yönetiminde bir dünya gücü olarak kendini kabul ettirmeye çalışan, Avrupa’nın çoktan yol aldığı kapitalist gelişmeyi zorba bir devlet aygıtının kendine has usulleriyle zorlayan bir büyük ülkeydi.

Bu büyük ülkede sömürü ve zorbalık kadar bunlara karşı gözü kara bir mücadele de vardı.

Lenin, bu mücadeleyi “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” sözlerinin yazılı olduğu sosyalizm bayrağı altında verenlerin önderi oldu.

1917 Ekim Devrimi’nde özel bir payı oldu. Bu pay, bir toplum sihirbazlığı değildi. Toplumu, toplumsal gelişmeyi iyi kavramış bir devrimci, çağa damga vuracak gelişmenin ancak devrimci bir örgüt ve devrimci bir programla mümkün olduğunu kavramış bir marksistti.

Boyun Eğme’nin bu sayısında Lenin’i, mücadelesine damga vurmuş üç temel yazılı çalışmasıyla tanıtmak istedik.

Ne Yapmalı? 1902 Mart’ında yayımlanmış bir broşür. Lenin’e ve onun devrimci düşüncesine dair kavrayışımız açısından çok temel önemde olan bu çalışma, dönemin Rusya’sında sosyalistler içindeki bir tartışmaya dönük yazılmış bir polemik olduğu halde, Lenin’in bir yüzyıla damga vuran görüşlerini oldukça yetkin bir şekilde kâğıda döktüğü eseridir diyebiliriz.

Devlet ve Devrim. 1917 yazında, yani Rusya’nın bir devrimci dönemi yaşadığı, Leninistlerin çabaları sayesinde bir geri düşüşü değil daha ileri bir devrimci çıkışı yaşayacağı bir zamanda yazıldı. Lenin’in devrimci düşüncesinde diğer iki çalışmayı bütünleyen, bir bakıma onlarla iç içe geçmiş bir diğer eseridir.

Emperyalizm, Kapitalizmin son aşaması. Lenin’in 1916 yılında sürgünde yazdığı, Rusya’da sansür koşullarında basıldığı için bazı şeyleri “Ezop diliyle” anlatmak zorunda kaldığı bu eser, 1917 Ekim Devrimi’ne önderlik eden düşüncenin önemli ayaklarından birini bize gösterir.İndir