Yeni Zelanda ya da Türkiye: Kapitalizm her yerde aynı sonucu veriyor

Yeni Zelanda ya da Türkiye: Kapitalizm her yerde aynı sonucu veriyor

Dün Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını yitirdiği vahşi bir katliam yaşanmıştır. Saldırganın buna önceden hazırlandığı, hastalıklı bir nefret içinde olduğu mesajlarından anlaşılmaktadır. 

 

Tüm dünyada artan göçmen karşıtlığı, ırkçılık, nefret ve bu son örnekte olduğu gibi faşist hezeyanlarla gerçekleştirilmiş katliamlar, kapitalizmin içinde bulunduğu çıkmazın bir yansımasıdır. Hiçbir ülkede insanları kapsayamayan, ikna mekanizmalarını yitirmiş olan kapitalist düzen krizdedir. Düşmanlaştırmaktan, ırkçılıktan, terörden beslenmekte, etnik ve dinsel ayrımcılığı teşvik ederek işçi sınıfını bölmekte, ömrünü böylece uzatmaya çalışmaktadır. Saldırganın paylaştığı katliam videosunun saatlerce paylaşılabilmiş olması da boşuna değildir. Bir tarafta bu katliamlar yaşanırken, diğer tarafta her tür faşist hareket, neonaziler emperyalist ülkeler tarafından himaye görmekte, hatta parlamentolarda kendine yer bulmaktadır. Bu ve benzeri saldırılar, hangi kisve altında olursa olsun emekçi halklara karşı hazırda tutulan bir silahtır.

 

Yeni Zelanda'daki katliamdan vazife çıkaran ve kendi sıkışmış elini güçlendirmek için konunun üzerine giden Türkiye'deki gerici iktidarın faydacılığı mide bulandırmaktadır. Tereddütsüz tüm insanlığın eşitliğini ve kardeşliğini savunmayan, bunun karşısında duran emperyalizmle ve sermaye egemenliği ile hesaplaşmayan hiçbir tepki samimi ve gerçek değildir.

 

Türkiye Komünist Partisi katliamda hayatını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı dilemekte ve yaralılara içten dayanışma duygularını ifade etmektedir. Irkçılık, gericilik, kapitalizm kaybedecek, insanlık kazanacaktır.

 

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite