Yalnızca ODTÜ'yü değil, bir kenti ve ülkeyi kurtarmak için...

Ankara'nın kalbinde ODTÜ Ormanı katlediliyor
Yalnızca ODTÜ'yü değil, bir kenti ve ülkeyi kurtarmak için...

ODTÜ ormanının katledilmesinde de Gökçek ve onunla işbirliği yapan Rektör Kök suçludur. Ancak yobaz Gökçek'le cumhuriyetçi geçinen Kök'ü aynı masaya oturtabilen bu düzen değişmedikçe Türkiye'de katledilen son ağaçlar ODTÜ'dekiler olmayacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ODTÜ kampüsünde yol açma bahanesiyle büyük bir doğa katliamına imza attı. Kampüsün ortasından geçen yolla onlarca hektarlık orman alanı yok edildi. Doğal yaşam katledildi.

Belediye Başkanı Gökçek'in kural tanımazlığını, paragözlüğünü, doğa düşmanlığını ve yobazlığını herkes biliyordu. Cumhuriyetçi ve laik kimliğiyle tanınan ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, bu katliamda Gökçek'le işbirliği yaparak tarihe geçti.

Rektör Kök ilk günden beri bu yolun yapılmasına karşı çıkmadı, AKP ve Gökçek'le uzlaşmanın yolunu aradı.

Bu uzlaşma bir üniversite kampüsünün ortasından geçen yolun yapımından daha fazlasını anlatıyor.

Evet, bu uzlaşmanın sonucunda ağaçlar öldürülmüş, doğa katledilmiştir. Dünyanın en güzel kampüslerinden birisi para hırsıyla yanıp tutuşan yöneticilerin talanına açılmıştır.

Şimdi ODTÜ'yü vuran bu uzlaşma kültürü, Türkiye'yi bir cehenneme çevirmiştir.

Cumhuriyeti yıkanın, toplumsal hayatı dinselleştirenin, ülkeyi kadın ve çocuklar için yaşanmaz hale getirenin AKP olması, AKP'ye tüm bu adımları atarken açıktan veya gizliden onay veren Rektör Kök gibilerinin sorumluluğunu azaltmıyor.

Doğru, işçilerin haklarını AKP gasp etti, gazetecileri AKP hapse attı, memleketi tehlikeli savaş senaryolarının içine AKP sürükledi... Ama AKP bunları yaparken patronların hüküm sürdüğü bu düzenden güç aldı. Bu düzene onay veren herkes bilerek veya bilmeyerek AKP'nin değirmenine su taşıdı.

Ülkenin bu hale gelmesinde yalnızca AKP değil, bu düzenin tamamı suçludur.

Düzen suçludur demek AKP'nin veya Erdoğan'ın sorumluluğunu azaltmıyor. Tam tersine, AKP başta olmak üzere tüm sorumluları tanımamızı sağlarken, ülkenin nasıl kurtulacağını da gösteriyor.

ODTÜ ormanının katledilmesinde de Gökçek ve onunla işbirliği yapan Rektör Kök suçludur. Ancak yobaz Gökçek'le cumhuriyetçi geçinen Kök'ü aynı masaya oturtabilen bu düzen değişmedikçe Türkiye'de katledilen son ağaçlar ODTÜ'dekiler olmayacaktır.

Tüm Ankaralıları, şehrin en önemli yeşil alanına saldırılırken yalnızca ODTÜ'yü değil tüm ülkeyi katleden bu uzlaşmayı görmeye, bu uzlaşmayı mümkün kılan düzene karşı örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz...

TKP Ankara İl Örgütü