Türkiye Komünist Partisi 97 yaşında

Türkiye Komünist Partisi 97 yaşında

Ve biz 97 yıl sonra tüm halkımıza ve dünya halklarına bir kez daha ilan ediyoruz: Başladığımız işi bitireceğiz. Sosyalist bir Türkiye kuracağız. Sosyalist bir dünya kuracağız. İmkansız olanı değil, mümkün olanı istiyoruz. İnsan kalmanın tek mümkün yolunu gösteriyoruz.

TKP 10 Eylül 1920’de Bakü’de kuruldu. Genç Sovyet devrimiyle, işgale direnen Anadolu’daki mücadele bu kentte kesişiyordu. Türkiye’nin komünistleri o gün tek bir partide bir araya geldiler ve sosyalist bir dünya için verilen uluslararası mücadelenin Türkiyeli yoldaşları olduklarını ilan ettiler.

97 yıl önce komünistler, emperyalist işgale karşı verilen mücadeleyle, işçi iktidarı için verilen mücadelenin birliğini ilan ettiler.

97 yılın tüm emekçi halklara öğrettikleri bunun doğrulanmasından ibarettir.

Kapitalist sömürüye son verecek olan, bir işçi devrimidir. Sosyalist bir düzendir. Ve artık özgür ve bağımsız bir ülke için de sosyalizm bir gerek şarttır.

97 yıl önce TKP, sosyalizmi insanlığın geleceği olarak gören yoldaşlarca kuruldu.

97 yıl sonra TKP, sosyalizm yoksa insanlık yoktur diyor. Özgürlük yoktur, aydınlanma yoktur, adalet yoktur, eşitlik yoktur, kardeşlik yoktur.

Sosyalizm artık sadece emeğin kurtuluşu değildir. Sosyalizm artık insanlığın varlık yokluk meselesidir.

Ve biz 97 yıl sonra tüm halkımıza ve dünya halklarına bir kez daha ilan ediyoruz: Başladığımız işi bitireceğiz. Sosyalist bir Türkiye kuracağız. Sosyalist bir dünya kuracağız.

İmkansız olanı değil, mümkün olanı istiyoruz. İnsan kalmanın tek mümkün yolunu gösteriyoruz.

Selam olsun dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine.

TKP’ye omuz verecek olanlara selam olsun.

Nice nice yıllara.

 

TKP Merkez Komitesi