TKP ile 1 Mayıs'a

TKP ile 1 Mayıs'a

1 Mayıs 2017, boyun eğmeyen halkımızın kitlesel olarak katılacağı büyük gösterilerle kutlanmalıdır. Gelecek umudumuz, işçi sınıfımız gücünü göstermelidir. Bunun için kadın, erkek tüm emekçileri, aydın ve gençleri TKP ile yürümeye çağırıyoruz. TKP, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta düzenlenecek gösterilere İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da kendi yürüyüş düzenini oluşturarak katılacaktır. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurularıyla bu kentlerde yapılacak büyük 1 Mayıs mitinglerine katılacağımızı duyuruyoruz.

1 Mayıs 2017’ye doğru ülkemizde ve dünyada durum, işçi sınıfını tarihsel görevini yerine getirmeye çağırmaktadır.

İnsanlık, kapitalizm ve uluslararası gericiliğin onu içine soktuğu büyük bir karanlık içinde çıkış yolunu aramaktadır.

Bölgesel savaşlar, emperyalistlerin kışkırttığı gerici cihat denemeleri, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için direnen ülkelere dönük tehditler...

Üçüncü dünya savaşı çağrıları.

Yurtlarından ve insanca bir yaşamdan çok uzakta varlık mücadelesi veren göçmen işçiler; insanlıktan çıkmış ırkçıların bu insanlara karşı tutumları...

Emekçi insanlık görülmedik bir sömürüyü yaşamaktadır.

Çocuk işçilik, güvencesizlik, işsizlik ve kuralsızlıkla belirlenen çağımız dünyası, kapitalizmin 150 yıl önceki vahşiliğini aratmayan bir saldırıyla karşı karşıyadır.

Ülkemiz, bu karanlık tablonun tam orta yerindedir. Dinci gericiliğin, savaş kışkırtıcılığının, sömürünün ve zulümün halkımızın üzerine nasıl çöktüğü ortadadır.

Bu karanlık, direnen insanlığın, işçi sınıfımızın aydınlığı ile kırılacaktır.

Dünyamız ve ülkemiz, bir kez daha alınterinden başka hiçbir zenginliği olmayanların, işçi sınıfının sahne almasıyla aydınlanacaktır.

Yaşadığımız zorluklar ne kadar büyükse, tüm bunları aşmak için kullanacağımız birikimimiz de o kadar büyüktür.

Paranın padişahlığını, yobazın karanlığını, emperyalizmin roketini yenecek işçi sınıfımızı partimiz saflarına çağırıyoruz.

Aydınlarımız, boyun eğmeyen öğrenci gençliğimiz, gericiliğe karşı ayağa kalkmış kadın ve erkek tüm emekçi halkımızla 1 Mayıs’ta saltanat özentilerine, şeyhülislam bozuntularına, insan tacirlerine, kadın düşmanlarına, paranın uşaklarına karşı ayağa kalkacağız.

Başkanlığa Karşı Halk Komiteleri’ni tüm ülkede örgütlemek üzere kollarımızı sıvadığımız bu günlerde, 1 Mayıs’ta Türkiye Komünist Partisi’ni alanlara taşıyacağız.

TKP, düzenlenecek 1 Mayıs gösterilerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da kendi yürüyüş düzenini oluşturarak katılacaktır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurularıyla bu kentlerde yapılacak büyük 1 Mayıs mitinglerine katılacağımızı duyuruyoruz.

Bu 1 Mayıs’ta, türlü oyunlarla ayakta kalmaya çalışan gerici iktidar, karşısındaki gücü ve emekçilerin boyun eğmeyen iradesini görmelidir.

Bu 1 Mayıs’ta, gericiliği büyütüp besleyen, şimdi karşı karşıya olduğu siyasal krizi pazarlıklarla yönetmeye çalışan sermaye sınıfına da iyi bir ders verilmelidir.

Bu 1 Mayıs’ta işçiler, aydınlar, öğrenciler, işçi sınıfının partisiyle yürümelidir.

Bunun için...

TKP ile 1 Mayıs’a.

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite