TKG: KYK PROJESİNE KARŞI MÜCADELEYE!

TKG: KYK PROJESİNE KARŞI MÜCADELEYE!

ODTÜ dün sabah polis müdahalesine uyandı. 55 gündür süren Kavaklık Direnişi’ne saldırılarak arazideki ağaçlar katledildi. Mesele, Kavaklık katliamının da ötesinde, KYK’nın gerici uygulamalarını ODTÜ yerleşkesine sokarak üniversite içindeki devrimci, ilerici atmosferin yok edilmesi meselesidir. Kabul etmiyoruz!

KYK projesi, AKP’nin ODTÜ’nün ilerici duruşuna dönük müdahalelerinin ilki değildir. Yol Eylemleri’nden ODTÜ Ayakta’ya, Gezi Direnişi’nden Mescit Topluluğu provokasyonunun engellenmesine kadar birçok örnekle AKP’nin ODTÜ’nün ilerici damarını yok etme girişimleri savuşturulmuş; ODTÜ, Türkiye’de ve yerleşkesinde gericiliğe geçit vermeyeceğinin altını net şekilde çizmiştir. ODTÜ, AKP’nin gerici provokasyonlarına boyun eğmeyecek, KYK provokasyonunu da boşa düşürmesini bilecektir. 

KYK'nın mevcut arazi üzerinde ruhsatının olmadığının ve arazide yapılan, ağaç kesimi dahil, her türlü inşaat eyleminin hukuksuzca gerçekleştirildiğinin anlaşılması uzun sürmedi. Buna rağmen inşaatın durdurulmaması, AKP'nin ve rektörün hukuk tanımazlığını bir defa daha ortaya koymuştur. ODTÜ'nün mevcut yurt ihtiyacı, yine ODTÜ'nün kendi öz imkanlarıyla giderilmelidir. Polis derhal yerleşkeyi terk etmeli ve arazideki hukuksuz inşaat durdurulmalıdır. 

Ek olarak, bütün bu hukuksuz ayak diremeler, Verşan Kök'ün AKP'nin yerleşkedeki temsilcisi olduğunu bir defa daha ispatlamıştır. Oturduğu makamı AKP'nin ODTÜ üzerindeki kirli emellerini gerçekleştirmek maksadıyla işgal eden Verşan Kök derhal istifa etmelidir. 

Tüm ODTÜ'lüleri ve ilerici halkımızı, memlekete ve yerleşkelere yönelen sistematik gerici saldırılar dizisine karşı örgütlü mücadeleye çağırıyoruz! 

Türkiye Komünist Gençliği - ODTÜ