Taşeron sorununu yaratanlar çözüm üretemez

Taşeron sorununu yaratanlar çözüm üretemez

Taşeron belasını başımıza AKP sardı. Şimdi de çözdüklerini iddia ediyorlar. Çözmek bir yana, yeni sorunlara yol açtılar. Olağanüstü Hal Kararnamesinin arkasına gizlenebileceklerini zannediyorlar.

Taşeron belasını başımıza AKP sardı. Şimdi de çözdüklerini iddia ediyorlar.

Çözmek bir yana, yeni sorunlara yol açtılar. Olağanüstü Hal Kararnamesinin arkasına gizlenebileceklerini zannediyorlar. 

Bizler, kamu hizmetlerini, neden kamu personeli eliyle gördürmediklerini sorarken; onlar, taşeron işçi sayısını artırmakla meşguldü. Gelinen noktada; 2002 yılında 380 bin olan sayı bugün 900 bine ulaştı.

Taşeron sorununu çözeceğiz derken getirdikleri çözüme bakın!

Belediyelerde çalışanlar, kadroya alınmadı. Belediye şirketleri, belediyede çalıştırmak amacıyla, işçi istihdam edecek. Şirketi yoksa, sırf bu amaçla şirket kuracak. Getirdikleri çözüme bakın! 

Birçok kamu kurumu da kapsam dışı bırakıldı: Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve TRT’nin de yer aldığı çok sayıda kamu kuruluşunda çalışanlar, kadroya geçirilmeyecek.

Emeklilik hakkını kazananları da kadroya almıyorlar. Emekliliklerini hak edenler derhal emekli edilecekler.

Personel gideri %70 oranının altında olan taşeron sözleşmeleri kapsam dışı bırakıldığı için, kurumların yemek pişirme, hazırlama işinde çalışanlar da kadrolara alınamayacaklar.

Kapsam içine alınanları ise başka güçlükler bekliyor.

Patronunun gasp ettiği alacaklarından vazgeçmeyene kadro yok.

Patronları hakkında dava açmışlarsa vazgeçmeleri ve gelecekte de açmayacaklarını belirten ibraname vermeleri isteniyor. 

İşçiler, güvenlik soruşturması ve sınav sonuçlarına göre kadroya alınacak. Güya bu sınav “yasal prosedürü tamamlamak için”. 

Peki bu “Prosedür sınavı” da ne? Taşeron işçilerin kazanılmış tüm hakları gasp ediliyor. Zaten yıllardır aynı işi yapan işçi bir de sınava sokuluyor. 

Üstelik Kadro olarak sunulan şey de bir aldatmaca.  Kadroya aldıkları işçilerin, taşeronda iken aldıkları ücret değişmeyecek. Varsa toplu iş sözleşmelerinden yararlanamayacaklar. Çünkü bir süre daha ikinci sınıf işçi olmak zorunda kalacaklar. 

4/C statüsünde çalışanların 4/B’ye atanmaları da bir aldatmacadan ibaret.

Aslında hiçbir şey değişmiyor; “sözleşmeli personel” adı altında geçici işçi olarak çalışmaya devam edecekler. Üstelik bu durum çok da uzun sürmeyecek. Çünkü emeklilik hakkını kazananlar, aynı gün emekli edilecekler.

İşte bu nedenle taşeron sorununu yaratanlar çözüm üretemez. AKP taşeron sorununu çözemez! 

Taşeron işçilik statüsü tümden ortadan kaldırılmalı, tüm taşeron işçiler koşulsuz ve ayrımsız tüm çalışma haklarından ve güvencelerden yararlandırılacakları kadroya geçirilmelidir. 

 

27 Aralık 2017