Suriye'den elinizi çekin!

Suriye'den elinizi çekin!

AKP sekiz yıldır büyük bir suç işliyor. Başka bir ülkenin egemenlik haklarını hiçe sayıyor.

Suriye sekiz yıldır büyük bir acıyı yaşıyor. 

Bundan yaklaşık sekiz yıl önce Suriye'de hükümet karşıtı muhalefet gösterileri başlamıştı. Bu gösteriler kısa zaman sonra belli kentlerde silahlı kalkışmalara ve çatışmalara dönüştü. Sonra yabancı kuvvetlerin katıldığı iç savaş ve başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin işgali geldi. 

O dönem ABD emperyalizminin ortadoğu planları yürürlükteydi. AKP iktidarı ise ABD'nin bu planlardaki bir numaralı aktörü olma konusunda fazla istekliydi. ABD ve AKP el birliği ile Suriye'de Esad hükümetine karşı unsurları silahlandırmaya ve eğitmeye başladılar. Suriye topraklarında NATO, MİT, CIA, herkes yerini buldu. Cihatçı çetelerin eline en modern savaş silahları verildi. Bu çetelerden ordular kuruldu. Bu orduların eğitiminde Türkiye sorumluluk aldı. Yetmedi bu çetelerin temsilcileri ile Antalya'da, İstanbul'da toplantılar yapıldı. Çete mensuplarına Türkiye'de maaşlar bağlandı. AKP, komşumuz Suriye'nin iç işlerine karışmanın da ötesine geçti, doğrudan Suriye'de iç savaş kışkırtıcılığına soyundu. Ama süreç ABD ile AKP'nin öngördüğü gibi gitmedi. Suriye halkı emperyalist işgale ve gerici çetelere direndi. 

Öte yandan bu sekiz yılın ağır bir bedeli oldu Suriye halkı için. Suriye, yüz binlerce insanını kaybetti. Milyonlarcası ise yerlerinden yurtlarından oldu. 21. yüzyılda ortaçağ karanlığını yaşadılar. Bazı bölgelerde yaşayanlar vahşet ve bağnazlığın en ağırına maruz kaldı. 

AKP SEKİZ YILDIR BÜYÜK BİR SUÇ İŞLİYOR
Suriye halen fiili bir işgal altında ve bölünmüş durumda. Hâlâ cihatçı çeteler ve bunların silahlı güçleri bazı bölgelerde terör saçıyor. 

AKP sekiz yıldır büyük bir suç işliyor. Başka bir ülkenin egemenlik haklarını hiçe sayıyor.

Suriye topraklarında açıkça bölücü, cihatçı çeteleri besliyor, eğitiyor ve onları silahlı güç olarak kullanıyor. 

AKP iktidarı ABD ile birlikte Suriye'de yaşanan bu insanlık dramının asli suçlusudur. Suriye'de halka özgürlük getirme adına giriştikleri bu suç sadece Suriye'de değil tüm bölgede yıllarca giderilemeyecek bir yara açmıştır. 

AKP SURİYE'DE ABD İLE SUÇ ORTAĞIDIR
Ne AKP iktidarının ne de ABD veya başka bir emperyalist gücün Suriye halkına barış ve huzur sağlaması mümkün değildir.

Açıktır ki, sırtını şu ya da bu emperyalist güce yaslayanların, çıkışı emperyalizmin halkları bölme stratejilerinin bir ürünü olan özerk yönetim, yerellik, bölgecilik gibi yollarda görenlerin, şu ya da bu milliyetçilikte çıkış arayanların barış ve özgürlük söylemlerinin bir karşılığı yoktur.

Huzurlu ve müreffeh bir gelecek isteniyorsa, o geleceğin kararını ancak ve ancak Suriye halkı verebilir. Suriye’de sekiz yıldır emperyalist müdahaleye direnen emekçi halkın talepleri son derece nettir: Bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü.

Bugün AKP'nin, egemenliğini hiçe saydığı bu ülkede Türkiye'nin güvenliği gerekçesi ile giriştiği bu harekât kabul edilemez.

Üstelik bunun yerlerinden olmuş Suriyelilerin yurtlarına geri döndürülmesi iddiası ile açıklanıyor olması büyük bir  riyakarlıktır. 

GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN EMPERYALİST GÜÇLERDİR
Yurdumuzun güvenliğini asıl tehdit eden NATO'su, ABD'si ile emperyalist güçler ve onlarla işbirliğinde ısrar edenlerdir.

Suriye halkının barış ve huzura kavuşması ise ancak her tür emperyalist ve işgalci odağın bölgeden elini çekmesi ile mümkün olabilecektir. Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite