Basına ve kamuoyuna

Basına ve kamuoyuna

5 Haziran 2017 Pazartesi

4 Haziran Pazar günü Türkiye Komünist Partisi ile hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerce düzenlenen bir salon toplantısında Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı sıfatını kullanan bir konuşmacıya söz verilmiş, söz konusu salon toplantısında Türkiye Komünist Partisi imzalı pankartlar kullanılmıştır.
Toplantının ve toplantıda Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı sıfatını kullanan kişinin partimizle hiçbir ilgisi yoktur.

Toplantının yapıldığı salonla yapılan görüşmelerde salon sözleşmesinin HTKP adına yapıldığı öğrenilmiştir.

Durum şudur: Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) adındaki parti, bazı toplantılarında, yayınladığı bazı açıklamalarda Türkiye Komünist Partisi (TKP) adını kullanmakta, bir yöneticisini fırsatını bulduğu durumlarda TKP Genel Başkanı olarak tanıtmaktadır! Bu durum öyle garip bir hal almıştır ki, bu kişi herhangi bir kamusal temsil gereği doğduğu zaman önce TKP Genel Başkanı sıfatını kullanmaya çalışmakta, bunun mümkün olmadığı yerde HTKP Genel Başkanı olarak konumlanmaktadır!

Türkiye Komünist Partisi’nin söylediği bir söz, yaptığı bir eylem, Türkiye Komünist Partisi’nin sözüdür, eylemidir. TKP adına, TKP ile hiçbir ilişkisi olmayan kişi ya da grupların açıklamalar yapması, demeçler vermesi hele hele davetiye ve biletler dağıtarak toplantılar düzenlemesi sadece bir siyasal saldırı değil aynı zamanda büyük bir hukuksuzluktur.

TKP’nin bundan sonra kendi hakları ve siyasal varlığı çevresinde oluşturulan hiçbir hukuksuzluğa izin vermeyeceğini bildirmek istiyoruz.
Yargı yoluna başvurarak hukuki haklarımızı savunuyoruz. Alınan mahkeme kararları, elektronik iletişim platformlarında yaptığımız başvurularla ulaştığımız sonuçlar da andığımız hukuksuzluğu ortaya koymaktadır.

Bunları kesin bir kararlılıkla sürdürecek, haklarımızı koruyacak, iktidar güçleri tarafından fazlasıyla zayıflatılmış olan siyasal haklar ve hukuki kazanımların, bir de şuursuz pratiklerle yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

4 Haziran günü karşı karşıya kaldığımız türden emri vakilere bundan sonra kesinlikle izin verilmeyecektir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi