AKP'nin müfredatına hayır

Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
AKP'nin müfredatına hayır

AKP’nin müfredatını kabul etmiyoruz. Halkımızı yeni müfredata karşı başlatmış olduğumuz imza kampanyasına ve çalışmalara destek olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz!

AKP “kindar ve dindar” nesil yetiştirme arzusunu yeni açıkladığı müfredatla birlikte yeniden ortaya koymuştur. Yeni müfredatın hayata geçirilmesi, aydınlanma, cumhuriyet ve bilim düşmanlığının eğitim kurumlarıyla meşrulaştırılması anlamına gelmektedir.

Türkiye Komünist Partisi ve Halk Komiteleri yeni müfredatın açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin birçok yerinde imza kampanyası başlatmıştır. “Şeriat Okullarına Teslim Olmayacağız” başlıklı imza kampanyası önümüzdeki günlerde tüm Türkiye’de yaygınlaştırılarak devam edecektir. 

Eşit ve bilimsel eğitim tüm çocuklarımızın hakkıdır. AKP iktidarı yıllardır bu hakkı gasp etmiştir ve eğitim sistemini çökertmeye dönük hamlelerine devam etmektedir.

Bir kez daha tekrar ediyoruz, ne ülkemizi ne de çocuklarımızı bu karanlığa asla teslim etmeyeceğiz.

AKP’nin müfredatını kabul etmiyoruz.

Halkımızı yeni müfredata karşı başlatmış olduğumuz imza kampanyasına ve çalışmalara destek olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi 

*   *   *

Halk Komiteleri ve TKP'nin hazırladığı bildiri:

Çocuklarımızı şeriat okullarına teslim etmeyeceğiz

Eşit ve bilimsel bir eğitime ücretsiz olarak erişebilmek, her çocuğun hakkıdır. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında uygulanacak olan AKP’nin yeni müfredatı, çocukların eğitim hakkını gasp etmektedir.

AKP iktidarı boyunca eğitim sistemi sistematik bir biçimde gericileştirilmiştir. 4+4+4 sistemiyle birlikte imam hatip okulları ortaokul seviyesine inmiş, dinsel içerikli derslerin sayısı ve ağırlığı artırılmıştır. Eğitim kurumlarında bilimden ve aydınlıktan yana eğitimciler üzerinde baskı kurulmuş, ülkenin tüm ilerici birikimi adım adım kamusal eğitimin dışına itilmiştir. Birçok devlet okulu kapatılarak imam hatip okuluna dönüştürülmüş, halkın bilimsel ve çağdaş eğitim arayışına cevap olarak sanki bir kurtuluş kapısı gibi pazarlanan özel okullar adres gösterilmiştir.

AKP karanlıktır. AKP’nin müfredatı bu karanlığın eğitimin üzerine çökmesidir.

Geriye kalan son kazanımlar ise yeni müfredat ile yok edilmektedir. Dinci vakıf ve derneklerin Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokoller ile eğitim tarikat ve cemaatlere teslim edilmiştir. AKP’nin müfredatı ile birlikte, çocuklara değerler eğitimi altında hurafeler öğretilecek, felsefeden müziğe, coğrafyadan tarihe kadar bütün derslerde dini temalarla ile ilgili etkinlikler yapılacaktır. Kabul etmiyoruz, çocuklarımızı şeriat okullarına teslim etmeyeceğiz!

AKP’nin müfredatı, laiklik düşmanıdır!

Yeni müfredat, hem Anayasa’ya hem de Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. “Tek Din, Tek Mezhep” ilkesinin belirleyici olduğu müfredat laikliğe aykırıdır. “Cihat, gaza, islam ceza hukuku, helal, haram, kul hakkı” gibi dinsel içerikli kavramlar “değerler eğitimi” adı altında müfredatın tamamına yayılmıştır. İlkokul 1. Sınıf öğrencisi çocuklar müzik derslerinde ilahi öğrenecek, orta öğrenim öğrencileri ise bir dinin bir mezhebinin belirlediği anlayışta “helal, haram” kavramlarıyla tanışacaklar. Laiklik düşmanı müfredat cihatçılığı övmektedir, bunu kabul etmiyoruz!

AKP’nin müfredatı, bilim düşmanıdır!

Yeni müfredat, tüm derslerin içeriğine dinsel kuralları getirirken, biyoloji dersinin saatini azaltmış, bu dersin temel konularından biri olan evrim teorisini müfredattan çıkarmıştır. Bakanlık, evrimi çıkardığı müfredata, “dua ve ibadetin hayatımızdaki yeri, ramazan ayı ve oruç, peygamber sevgisi” gibi konuları eklemiştir. Müfredattan evrim teorisinin çıkarılması, bilime düşmanlıktır, kabul etmiyoruz!

AKP’nin müfredatı, cumhuriyet ve aydınlanma düşmanıdır!

AKP’nin cumhuriyet düşmanlığı eğitim müfredatında da kendine yer bulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşuna dair tarih, Osmanlı hayranlığı ile tahrif edilmiş, Osmanlı Devleti’nin dağılma ve yıkılış süreçlerine dair bilgiler müfredattan çıkarılmıştır. AKP, cumhuriyeti müfredattan silmeye cüret etmiştir. AKP eğitim müfredatına cumhuriyet düşmanı bir karakter vererek, yalnızca eğitimdeki değil, ülkemizdeki aydınlık birikimi silmeye cüret etmiştir, kabul etmiyoruz!

Çocuklarımız AKP’nin cihatçı ordusunun neferi olmayacaklar!

AKP’nin müfredatı çocuklarımıza şeriat okullarını dayatmaktadır. Bir dinin mezhebine uygun kurallar bütünü ile “kindar ve dindar” bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yeni müfredat, bütün okulları İmam Hatip Okullarına dönüştürmeyi hedeflemiş, gerici ve dogmatik düşünceyi kutsamaktadır. Çocuklarımızın özgür ve bilimsel düşünceye erişimi engellenmektedir.

AKP’nin müfredatını kabul etmiyoruz!

Çocuklarımızı şeriat okullarına teslim etmeyeceğiz!

Çocuklarımız için, aydınlık bir gelecek için buradayız!