Adaletsiz ve keyfi seçim sistemi değişmelidir

Adil seçimler için kampanya
Adaletsiz ve keyfi seçim sistemi değişmelidir

31 Mart yerel seçimleri, seçim sisteminin iktidarın elinde bir oyuncağı dönüştüğünü, halkın geneli aleyhine adaletsizliğin ve keyfiliğin son noktaya vardığını göstermiştir.
TKP, Adaletli bir seçim sistemi için mevcut durumun kökten değişmesini gerekli görmekte ve "Adaletsiz ve Keyfi Seçim Sistemi Değişmelidir" başlığını taşıyan önerilerini bir imza kampanyasıyla halka sunmaktadır.

Türkiye seçim hilelerini tartışıyor. 
Seçim hilesi meselesini tüm ülkenin gündemine yerleştiren, televizyon ekranlarından gazete sayfalarına kadar her yerde bu konunun tartışılır olmasını sağlayan partinin AKP olması başlıbaşına bir acayiplik. 10 yıldır yapılan her seçimdi iktidar olanaklarını nasıl kullandığı, hatta zaman zaman açıktan hile yaptığı konusunda pek az kuşku var ama AKP seçim hileleri konusunda da sahneyi ele geçirdi. 
"Çünkü çaldılar." AKP'nin başlı başına bir adaletsizlik ve hile sayılması gereken YSK eliyle seçim iptaline getirdiği açıklama bu.
Oysa, adil ve hakkaniyetli bir seçim için önce AKP'nin bir kural haline getirdiği kuralsızlığın kaldırılması, AKP'den çok önce kurulmuş olan adaletsiz seçim sisteminin de değiştirilmesi gerekiyor.
Türkiye Komünist Partisi olarak bunun için harekete geçiyor ve tüm halkımızı bu konuda başlattığımız kampanyanın parçası olmaya çağırıyoruz.
31 Mart yerel seçimleri, seçim sisteminin iktidarın elinde bir oyuncağı dönüştüğünü, halkın geneli aleyhine adaletsizliğin ve keyfiliğin son noktaya vardığını göstermiştir.
TKP, Adaletli bir seçim sistemi için mevcut durumun kökten değişmesini gerekli görmekte ve "Adaletsiz ve Keyfi Seçim Sistemi Değişmelidir" başlığını taşıyan önerilerini bir imza kampanyasıyla halka sunmaktadır.

1- YSK’ya keyfi davranma olanağı tanıyan uygulama değiştirilmeli, seçime ilişkin kurallar anayasal güvence altına alınmalıdır.
Anayasa ve yasalarla tanımlanmış olan seçme ve seçilme hakkının YSK ve ilgili kurulların yorumu üzerinden gaspı anlamına gelecek yorum ve uygulamalara olanak tanıyan tüm yollar kapatılmalıdır.

2-  Seçime katılan tüm partiler sandık ve seçim kurullarında temsil edilmelidir.
Seçime katılan partiler büyüklükleri ve güçleriyle ayrıma tabi tutulmuş; seçime katılma kararı belirlendikten sonra da sandık ve seçim kurullarında temsiliyet sınırlaması getirilmiştir. Bu sınırlama kaldırılmalı, seçime katılan tüm partiler sandık ve seçim kurullarında temsil edilme hakkına sahip olmalıdır.

3- YSK’nın hükümete bağlı kuralsız işleyişini engellemek için yargı sistemi yeniden düzenlenmelidir.
Yargı yürütmenin güdümünden kurtarılmalı, bağımsızlığı sağlanmalıdır. YSK buna bağlı olarak yürütmenin emirlerinden bağımsızlaşmalı, seçime katılan tüm siyasi partilerin temsiliyetleri ve savunma hakkının örgütsel sahibi Barolar Birliği sürece dâhil olmalıdır.

4-Hükumetin seçmen kütükleri ile oynamasının önüne geçilmelidir.
Seçimin varlığı seçmene ve genel oya dayanır. Seçmen kütüklerinin oluşturulma yöntemi değiştirilmelidir. “Adrese dayalı nüfus kaydı” örneğinde olduğu gibi keyfiliğe ve üzerinde rahatça oynamaya izin veren uygulamalar kesinlikle değiştirilmelidir.

5-KHK ile görevi sonlandırılanların seçme-seçilme hakkı meşrudur.
KHK sürecinin kendisi hukuk dışıyken KHK ile ihraç edilenlerin seçme-seçilme hakkı ellerinden alınamaz.

6-Devlet yardımı eşit dağıtılmayacaksa kaldırılmalıdır.
Halktan toplanan paraların seçime katılan tüm partilere eşit dağıtılması esas olmalı ya da devlet yardımı kaldırılmalıdır.

7-Devlet memurlarının siyasi parti üyeliğine dair yasak kaldırılmalıdır.
Siyaset yapma hakkı tüm devlet memurlarına tanınmalıdır. 

8- Seçim barajı kaldırılmalıdır.
Yönetimde istikrar için temsilde adalet ilkesinin tali olmaya itildiği %10 seçim barajı kaldırılmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, sıfır ya da düşürülmüş seçim barajlarında, iktidar partisine ve büyük partilere yarayan “daraltılmış bölge” ya da “dar bölge” tercihleri tuzağına düşmemektir.

//tkp.org.tr/adilsecim