8 Mart Bildirisi: Eşitlik ve Özgürlük için

Komünist kadınların 8 Mart çağrısı
8 Mart Bildirisi: Eşitlik ve Özgürlük için

Komünist Kadınlar, 8 Mart için yayımladıkları bildiriyle “sömürü ve şiddete karşı, eşitlik ve özgürlük için” mücadele çağrısı yaptı. Bildiri şöyle:

SÖMÜRÜ VE ŞİDDETE KARŞI

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN!

YAŞASIN 8 MART

Bugün Türkiye’de emekçiler evlerine yiyecek götürebilmenin, çocuklarını okula gönderebilmenin, kira ödeyebilmenin, iş bulabilmenin, bulduğu işi kaybetmemenin derdinde. Patronlar ve onların siyasi temsilcileri ise halkın üzerine çökmüş bir kriz yokmuş gibi davranıp yükü emekçilerin sırtına atmanın ve yine bir seçimle yeni rant kapıları açmanın peşinde!

Emekçi kadınlar bu ikiyüzlü, gerici patron düzeninin emekçiler üzerinde kurmaya çalıştığı her tür baskının ve şiddetin tam ortasında duruyor.

Emekleri piyasanın çıkarları için ucuz, esnek, güvence gerektirmeyen emeğe dönüştürülüyor, ev içinde çalıştıkları onca saat görmezden geliniyor. Türkiye’de her 10 kadından sadece 3’ü ekonomik yaşama dahil oluyor. Her 4 kadından biri ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Ekonomik yaşama dahil olanların neredeyse yarısı kayıt dışı çalıştırılıyor ve aynı işler için daha düşük ücret alıyor.

Yetmezmiş gibi kadınların toplumsal ve siyasal hayattaki yerleri sorgulanıyor, üretme, eğlenme, mücadele etme ve yaşam hakları ellerinden alınıyor. Kadınlar, patron sömürüsünü, dinci gericiliği, adaletsiz yargı süreçlerini meşrulaştırmaya çalışan, hatta kadına yönelik fiziksel şiddete, cinsel şiddete ve kadın cinayetlerine karşı yasal süreçleri bile işletmekten aciz bu düzende ayakta kalmaya çalışıyor.

Sömürülen, ezilen, şiddete ve baskıya uğrayan emekçi kadınlar, eşitsizlikten nemalanan patronlarla, kadınların tarihsel kazanımlarına göz diken gericilerle, kadınları taciz edenleri ve öldürenleri koruyanlarla aynı gemide olabilir mi?

8 Mart, kapitalizmin sömürüsünü, karanlığını kabul etmeyen, onun baskı ve şiddetine karşı duran dünya emekçi kadınlarının günüdür Egemen sınıfın baskısına karşı 150 yılı aşkın bir süredir boyun eğmeyen emekçi kadınların direniş günüdür.

Biz komünist kadınlar özellikle kadın emekçiler için sömürü ve şiddeti normalleştirmeye çalışan bu düzene karşı direnmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bizler, ekmeğimize el koyanlarla, geleceğimizi karartanlarla, insanca yaşama hakkımızı yok sayanlarla aynı gemide değiliz, olamayız. Tüm emekçi kadınları, sömürü ve şiddete karşı eşitlik ve özgürlük için birlikte mücadeleye etmeye ve sesimizi çoğaltmak için 10 Mart pazar günü saat 14:00’da Kartal Meydanı’nda yapılacak TKP mitingine katılmaya çağırıyoruz.

İndir