Broşürler

TurkStat announced the June unemployment rate as 13 percent, while the number of people employed in June 2019 decreased by 802 thousand compared to the same period of the previous year. The Labour Center of the Communist Party of Turkey (TKP) evaluated the announced rates.

TKP Emek Merkezi, bugün açıklanan istihdam ve işsizlik göstergelerini değerlendirdi. Krizin etkilerinin açık olarak gözlendiği verilerde, Türkiye kapitalizminin zamana yayılmış bir kriz içerisinde olduğu ve bu durumdan çıkışa dair herhangi bir ipucu olmadığı görülüyor.

TKP Emek Merkezi AKP’nin Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliği inceledi. Toplum Yararına Proje (TYP) adı altında geçici olarak kurgulanan istihdam biçimini AKP, kalifiye ve sürekli işleri de kapsayacak bir biçimde genişletmeye devam ediyor. Düzenleme, okullarda çalışan güvenlik görevlilerinin güvencesiz olarak TYP kapsamında çalıştırılmasını iki yıl süreyle uzattı.

Türkiye’de toplamda yaklaşık 5,5 milyon kamu emekçisi (memur) ve emeklisini ilgilendiren 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşmesini bağıtlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, 1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar şaşırtmadı, toplu sözleşme sürecinde hükümetin dediği oldu. Hükümetin revize ettiği 2. teklifi, hükümetin güdümündeki Hakem Kurulu değiştirmeksizin kabul etti. Buna göre, kamu emekçileri ve emeklisine, 2020 yılı için altışar aylık dilimlerde %4+4 ve 2021 yılı için %3+3 ücret zammı yapıldı.

TKP Emek Merkezi, AKP’nin yarattığı bu finansal kaosun tüm faturasının işçilere yüklendiği, patronların en küçük sorumluluktan bile muaf tutulduğu bu yeni talan projesine dur demek için Türkiye işçi sınıfını örgütlenmeye çağırıyor. Kiraların, gıdanın, elektriğin ve her türlü giderin artık karşılanamayacak düzeyde arttığı Türkiye’nin bu hale gelmesinde en küçük bir sorumluluğu olmayan emekçi halk, ülkeyi felaketin eşiğine sürükleyen bir azınlık sınıfın yükünü taşımaya zorlanıyor. 
 
“Aynı gemideyiz” söylemleri hükümet ve muhalefet tüm düzen güçlerinin dilinden düşmezken patronların hanesine sadece yardım ve teşvikler yazıyor. Emekçilerden ise ülkenin karaya oturmasının önüne geçmesi isteniyor. Türkiye işçi sınıfı kendinden başka kimseyi kurtarmak zorunda değildir! Sırtına yüklenen kamburu taşıması beklenen emekçi halk, kendi yarattığı bu güzel ülkeyi en baştan kurabilecek güce sahiptir.