Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği... Ekim Devrimi ile 1917’de Rusya’da kurulan işçi iktidarı kısa sürede çevre ülkelere yayıldı. 5 yıla yayılan ve emperyalist devletlerin de doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı iç savaş 1922’de sonlandı. İşçi iktidarı sadece içerdeki karşı devrimci beyaz orduları değil, Almanya ve İngiltere’nin doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olduğu silahlı güçleri savuşturdu. Bu zaferin ardından, Rusya ve Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Asya ve Kafkaslardaki cumhuriyetlerin katılımıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kuruldu. 70 yıl sonra çözüldüğünde SSCB, insanlık tarihine emekçiler adına büyük kazanımlarla, bilimde, teknolojide, insan yaşamının ve sağlığının niteliğine ilişkin her alanda büyük atılımlarla geçmişti.