Yeni insanın yaratılması mücadelesinin önemli bir parçası, kadın ve erkek arasında toplumsal etkinlik, fırsat eşitliği ve toplumsal roller açısından tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış ayrım ve çelişkilerin ortadan kaldırılmasıdır.

Boyun Eğme gazetesi dijital olarak yayımlanmaya ve okurlarına internet üzerinden ulaşmaya devam ediyor.